SOSZI - TÁMOP


A tartalomhoz

Intézmény

Küldetés:

"Esély a felzárkózásra, lehetőség az előrelépésre és az egyéni haladásra." A Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium elsősorban olyan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat befogadó integráltan nevelő iskola, ahol a dolgozói közösség nyitott, szociálisan érzékeny és toleráns. Segíti a gyermekeket személyiségük fejlődésében, lehetőségeik felismerésében és megvalósításában. Legfontosabb feladatunknak a megyénk területén élő, 14-23 éves korú fiatalok iskolai nevelését, oktatását, valamint szakmához juttatását tartjuk; munkánkat olyan színvonalon kívánjuk végezni, amely kiváltja a régió lakosságának, az intézmény fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését. Ezáltal kívánjuk megalapozni és biztosítani az intézményi működés feltételrendszerét, a fejlődés lehetőségét, valamint a kitűzött távlati célok elérését. Elkötelezett nevelőtestületünk igyekszik biztosítani a tanulóink számára a felzárkózás lehetőségét, az alap és szakmai kompetenciák elsajátítását, a szakmai képzést és a továbblépés lehetőségét a tanulók egyéni fejlődése alapján. Olyan feltételrendszert és motiváló környezetet alakítunk ki, melyben elősegíthetjük az integrált nevelésben résztvevő valamennyi fiatal társadalmi integrációját.


Minősítések:

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Díj a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Dolgozói Közössége részére a kimagasló teljesítmény elismeréseként - 2004
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium sikeres részvétele a Szakiskolai Fejlesztési Programban (2003-2006.év)

Pedagógiai felépítés:

Gazdasági felépítés:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe