SOSZI - TÁMOP


A tartalomhoz


Pályázatok TÁMOP 3.1.5.09/A-2-2010-0427 projektje

TÁMOP 3.1.5.09/A-2-2010-0427 számú projektje

A Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium (5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. tel 56/522-013) 2010. januárjában pályázott a „Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című TÁMOP-3.1.5-09/A/-2 számú pályázati kiírásra.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette a TÁMOP-3. 1. 5-09/A-2-2010-0427 azonosító számú "Az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztése, az oktatás és az oktatási szolgáltatások színvonalának emelése, a humánerőforrás fejlesztése fejlesztésközpontú szemlélet kialakításával és a pedagógiai kultúra korszerűsítésével." című projektet. Az intézmény 10 000 000.- Ft támogatást kapott.

A projekt megvalósítására a 2010. 08. 01. - 2012. 11. 30. alatti időszak áll rendelkezésre.
A pályázatra kapott összeg biztosítja a továbbképzések minden költségét.
A Sipos Orbán Szakiskola és Kollégiumból 3 fő pedagógus jelentkezett a továbbképzésekre.

Pedagógusképzések
- a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben -


Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik. Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják. A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba. E célt szolgálja a fent nevezett pályázat is.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe