SOSZI - TÁMOP


A tartalomhoz

Aktuális

2010. június
Pozitív elbírálásban részesült a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 pályázatával a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium!

2010. szeptember

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 pályázat megvalósítási szakasza elkezdődött!
A pályázat keretében 3 kolléga folytat felsőfokú tanulmányokat.

2011. január
A pályázatban résztvevő kollegák az első félévben az előírt konzultációkon részt vettek, és sikeresen teljesítették a félév követelményeit.

2011. június

A Kodolányi János Főiskola budapesti helyszínű Minőségfejlesztés-tanár mesterszakon két fő tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.A záróvizsga-bizottság előtt 2011. június 29. napján sikeres záróvizsgát tett.
Egy fő a 2010/2011-es tanév követelményeit eredményesen teljesítette.A 2011/2012-es tanévben folytatja tanulmányait.

2012. január

A TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-20120-0427 Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) pályázatban részt vevő kolléga sikeresen teljesítette az első félév követelményeit.

2012. június
A TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-20120-0427 Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) pályázat keretében tanuló kolléganő, a 2011/2012-es tanév második félévébenaz előírt konzultációkon részt vett, a 2011/2012-es tanévet a megadott stúdiumokból eredményesen teljesítette. 2012. június 18-án eredményes államvizsgával tanulmányi kötelezettségének eleget tett, az előírt követelményeket teljesítette. Oklevelét "mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember" szakképzettségéről bemutatta.

2012. szeptember
Folytatódik a TÁMOP 3.1.5.-09/A/2-20120-0427 Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)pályázat megvalósítása. Ebben a tanévben egy kolléganő folytatja tanulmányit a pályázati lehetőségnek köszönhetően.

Összegzés
A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)pályázatban intézményünkben 3 fő vesz részt: Szilvás Ágnes igazgató, Oleár Lászlóné gyakorlati oktatásvezetőés Kálmánné Ligeti Éva kollégiumi nevelőtanár. A 3 pedagógus a pályázatban meghatározott módon felsőfokútanulmányokat folytatott.
Szilvás Ágnes és Oleár Lászlóné 2010. szeptember elsején kezdte meg tanulmányait a Kodolányi János Főiskolabudapesti helyszínű Minőségfejlesztés-tanár mesterszak levelező tagozatán. Képzésük egy éves volt, melynek során korszerű ismereteket szereztek az intézményi rendszerépítés és -tervezés, folyamatszabályozás,értékelés és fejlesztés területén.
A hallgatók az előírt konzultációkon részt vettek, 2011. június 29-én eredményes államvizsgával tanulmányikötelezettségüknek eleget tettek, az előírt követelményeket teljesítették. Igazolásukat "Oklevelesminőségfejlesztés-tanár" képesítésükről bemutatták.
Kálmánné Ligeti Éva a SOTE Mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakon kétéves képzésben vett részt a2010-2012 tanévekben.
A képzés célja, olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességekelsajátítása, fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók az eredeti segítő hivatásukat egy addigináltágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni.Növekszikpszichoszociális kompetenciájuk, több oldalról képesek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni aproblémákat. Növekszik reflexiós képességük és bővülnek cselekvési lehetőségeik, nyitottabbá ésfelkészültebbé válnak a humán szolgálatokkal való együttműködésre, ezek fejlesztésére.
Ennek megfelelően a képzési program kulcsfogalmai: az önismeret és a társadalomismeret fejlesztése,hivatás és hivatásszemélyiség-fejlesztés, kiégés-prevenció, interdiszciplináris együttműködés, határtartás, segítőkapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség,hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.
A kolléganő a 2011/2012-es tanév második félévében az alábbi területeken bővítette szakmai ismereteit:
1. A lelki működés zavarai, krízisintervenció
2. Vezetési és szervezetfejlesztési alapfogalmak mentálhigiénés megközelítésben
3. Vezetési és szervezetfejleszté
4. Hálózatfejlesztés
5. Segítő kapcsolati intenzív heti műhely
6. Társadalmi értékek etikai és szociológiai megközelítése
A hallgató az előírt konzultációkon részt vett, a 2011/2012-es tanévet a megadott stúdiumokból eredményesen teljesítette. 2012. június 18-án eredményes államvizsgával tanulmányi kötelezettségének eleget tett, az előírt követelményeket teljesítette. Oklevelét "mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember" szakképzettségéről bemutatta.
Összességében megállapítható, hogy e pályázati forrásból megvalósuló képzések elősegítik intézményünkben az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítását,a szakmai kompetenciáinak fejlesztését,korszerűsítését, módszeres befektetéseket jelent az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe